Mitä me teemme

Palvelumme

Verkkosivujen teko

Rakennamme verkkosivut jotka toimivat sekä tietokoneella että mobiilisti, ei tarvita enää erikseen mobiilisivustoja. Sivusto tehdään niin, että ne helposti löytyvät hakukoneista ja toimivat riippumatta katsojan laitteesta.

Online mainonta

Mobiilimainonta on hyvin kasvava mainontamuoto. Toisaalta parhaimmat tulokset asiakas käyttäytymisestä saadaan kuitenkin tietokoneelle sovitetulla mainonnalla, koska tietojen täyttö mobiilisti ei vielä toimi moitteettomasti.

Analytiikkaa

Analytiikassa mallinnamme asiakkaitten käyttäytymistä siten, että saamme esille ne asiakaskäyttäytymiset jotka luovat parhaimman tuloksen.

Sosiaalinen media

Markkinointi sosiaalisessa mediassa eroaa tavallisesta hakukonemainonnasta oleellisesti siten, että asiakkaista on sosiaalisessa mediassa paljon enemmän tietoa. Kuitenkin ostokäyttäytyminen eri medioissa eroaa huomattavasti.

Hakukonemainonta

Hakukonemainonnassa on ymmärrettävä mitä avainsanoja asiakas hakee ja miten hän käyttäytyy kun hän on ostamassa.

Videomarkkinointi

Videomarkkinointi on vahvasti kasvava ala joka tuo mukanaan aivan uudet mahdollisuudet tuotteiden esittelyyn ja esilletuomiseen. Tärkein on tässä kohdentaminen ja miten löytää ne tekijät jotka vie asiakasta ostopäätökseen.